OSTATNÍ ODPAD

Mezi ostatní odpady patří papír, staré knihy, plast, nábytek, koberce, textil, keramika, sklo, stavební suť, okna, větve, pneumatiky a další. Co do šíře nabídky sbíraných a shromažďovaných odpadů dle katalogu odpadů se společnost KOVOSTEEL Recycling řadí mezi největší giganty v rámci celé ČR.

KOVOSTEEL Recycling disponuje veškerou potřebnou nákladní a dopravní technikou pro nakládku a přepravu odpadů a dle potřeby přistaví kontejnery na požadované místo.

NEJČASTĚJI ODEBÍRANÉ ODPADY:

 • směsné obaly
 • všechny druhy plastu (folie, PET láhve atd.)
 • směsné stavební a demoliční odpady (zemina, sklo, plasty, dřevo, izolace z demolice, polystyren…)
 • oddělené frakce betonu, cihel, tašek, keramických výrobků
 • papír – tříděný
 • objemný odpad
 • textil
 • pneumatiky
 • odpad ze zahrad – biologicky rozložitelný odpad
 • sklo bílé, barevné – tabulové, obal
 • dřevo, dřevěná okna – včetně skleněné výplně
 • kompostovatelný odpad
 • a další…

Občanům Starého Města, Kostelan nad Moravou a Veselí nad Moravou jsou pro odevzdání ostatních odpadů k dispozici sběrné dvory.

Pro odevzdání odpadu můžete využít všechny provozy, ne každý je ale uzpůsoben pro veškerý odpad. O možnostech sběru ostatních odpadů na konkrétních provozech se vždy předem informujte. Bližší informace získáte zde:


 


SUROVINY VYKUPOVANÉ ZA PENÍZE

KOVOSTEEL Recycling vykupuje na provozovnách ve STARÉM MĚSTĚ, HODONÍNĚ A VESELÍ NAD MORAVOU tyto druhy surovin za peníze:

 • PAPÍR
  • lepenka
  • tiskoviny – noviny, časopisy, letáky, kancelářský papír
  • netříděný
  • skartovaný papír
 • SKLO – SKLENĚNÉ OBALY
 • PET – PLASTOVÉ OBALY
 • FÓLIE – PLASTOVÉ OBALY

Aktuální ceníky najdete na stránce CENÍKY.

KONTAKT
Telefon +420 572 419 701
Mobil +420 725 465 627
E-mail info@kovosteel.cz


PLASTOVÝ ODPAD

Máte ve Vaší firmě dále již nevyužitelné plasty a nevíte, jak je šetrně, ekologicky a legálně (dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.) zlikvidovat? Kontaktujte nás! Váš odpad naložíme a zajistíme jeho přepravu.

Po celou dobu vzniku odpadů až do odvozu jsme Vám k dispozici v otázkách legislativy a rádi Vám podáme vysvětlení o zařazení odpadu dle katalogu odpadů, jeho registraci nebo vystavení ročního hlášení pro krajské úřady v zákonné lhůtě a to vše ZDARMA. Naši klienti získávájí možnost odvozu odpadu téměř kdykoliv – stačí si jen odvoz objednat na níže uvedeném kontaktu.


VÝROBA A PRODEJ PLASTOVÝCH DRTÍ

    

KOVOSTEEL Recycling se zabývá výrobou a prodejem plastových drtí. Drtě jsou produktem recyklačního procesu všech běžných druhů plastů jako je PP, PE, PS, PA, PC, PVC nebo ABS.

VYUŽITÍ:

 • jako vstupní surovina pro výrobu plastových produktů v mnoha průmyslových oborech za použití technologií vytlačování, vyfukování nebo vstřikování do forem

NABÍDKA:

 • standardně nabízíme drtě ve frakci 10 a 12 mm
 • drť lze z hlediska složení vyrobit dle konkrétních požadavků zákazníka

ZPRACOVÁNÍ POLYSTYRENU

  

V rámci zpracování a využití odpadních plastů KOVOSTEEL Recycling  nově nabízí službu sběru, výkupu, zpracování a recyklace pěnového POLYSTYRENU. Ke zpracování přijímáme POLYSTYREN pěnový (tzv. kuličkový – EPS) i extrudovaný (tzv. styrodur – XPS). Tento odpad zpracováváme na recyklační lince renomovaného dánského výrobce společnosti RUNI. Takto recyklovaný EPS (XPS) slouží k další výrobě polystyrenových výrobků, čímž pomáháme šetřit přírodní zdroje.

NABÍZÍME:

 • službu ekologické likvidace a recyklace odpadního polystyrenu (EPS i XPS) zdarma
 • výkup odpadního polystyrenu (EPS), podle stupně kvality
 • zajištění nakládky a přepravy
 • vážení na certifikovaných digitálních vahách
 • odborné zařazení odpadů dle platných norem
 • poradenství při likvidaci ostatních plastových odpadů

K RECYKLACI PŘIJÍMÁME:

 • POLYSTYREN EPS bílý obalový (ochranné balení elektroniky, přepravní boxy, atd.)
 • POLYSTYREN EPS bílý modelářský (z průmyslové výroby, výroby kopyt a modelů)
 • POLYSTYREN EPS bílý fasádní deskový (ořez ze zateplování staveb, nespotřebované zbytky)
 • POLYSTYREN EPS barevný (bílý s černými tečkami, černý, šedý)
 • STYRODUR XPS barevný (ořez ze zateplování staveb, nespotřebované zbytky)

KONTAKT – Jiří Gášek
Telefon +420 573 036 251
Mobil +420 573 036 251
E-mail gasek@kovosteel.cz
Sidebar