O KOVOSTEELU Recycling

KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. je největší dceřiná společnost ve skupině REC Group.

Společnost vybavena nejmodernější technikou poskytuje tyto služby:


  • výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, papíru, textilu, nebezpečných a ostatní odpadů
  • sběrný dvůr
  • ekologickou likvidaci autovraků
  • prodej hutního materiálu
  • vlastní vozový park s možností přistavit kontejner
  • demolice a recyklace stavebního odpadu 

Hlavní sídlo společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o. se nachází ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Její další 4 provozy pak můžete navštívit v Hodoníně, Veselí nad Moravou, Strážnici , Uherském Brodě a Praze.

Majitelé společnosti, pan Bronislav Janeček a Radomír Bureš, se rozhodli od 1. 7. 2012 zastřešit samostatné dceřiné společnosti pod jednotnou holdingovou strukturu REC Group. Mezi dceřiné společnosti tohoto holdingu patří i KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

Společnost REC Group s.r.o. (neboli Recyklační Ekologické Centrum) sídlí ve Zlínském kraji ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Firma byla založena v roce 1998 a až do 30. 6. 2012 nesla název KOVOSTEEL, s.r.o. Neustálý vývoj spojený s rozšiřováním podnikatelských aktivit nejen v oblasti nakládání s odpady přiměl majitele k vytvoření holdingové struktury řízení. Z tohoto důvodu se KOVOSTEEL, s.r.o. transformoval na mateřskou společnost – REC Group s.r.o. a aktivity společnosti KOVOSTEEL v oblasti nakládání s odpady pokračovaly pod novým názvem firmy KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

Sidebar