Dceřiné společnosti skupiny REC Group mají pro letošek smělé plány 29.04.2014

Úspěšná skupina REC Group, která zastřešuje celkem 7 dceřiných společností, vstupuje do roku 2014 s optimismem a mnoha novými podnikatelskými záměry zahrnujícími pestrou škálu činností a koncepcí, podle kterých budou jednotlivé firmy v letošním roce fungovat. O jaké konkrétní novinky se jedná?

Lidé si vydělají 10 % více než vloni

Bronislav Janeček, ředitel společnosti KOVOSTEEL Recycling, která se zabývá výkupem železa a barevných kovů, nakládáním s nebezpečným a ostatním odpadem, prodejem hutního materiálu, uhlí a mulčovací kůry, hovoří především o změnách v oblasti legislativy, což pro společnost, kterou řídí, znamená přizpůsobit se novým požadavkům na nakládání a evidenci odpadů. „Chystáme rovněž rekonstrukci provozoven ve Strážnici a ve Veselí nad Moravou. Tyto provozy se tak dostanou na stejnou úroveň po stránce technického vybavení, organizace provozu, zpevněných ploch, sociálního zázemí a téměř plné škály poskytovaných služeb jako provoz Hodonín a Staré Město. Příjemnou zprávou pro všechny zaměstnance je i předpoklad, že si v roce 2014 vydělají cca o 10% více než v roce 2013,“ uvádí Bronislav Janeček. „Kromě toho máme v plánu podílet se na několika veřejných akcích pořádaných REC Group, jako je Den Země, Pohádková nebo Strašidelná zahrada a rovněž Děti a Kovozoo, kam bychom chtěli přispět nejméně pěti novými exempláři.“

Nové technologie pro kvalitní výrobu granulátu

Společnost RPG Recycling, specialista na sběr, svoz a zpracování opotřebovaných pneumatik, vstoupila do nového roku se smělými plány. „Našim hlavním cílem je zdokonalení svozu pneumatik v České republice, Slovensku i Rakousku,“ říká výkonný ředitel Radomír Bureš. „Máme v plánu zaměřit se na veškeré likvidace speciálních obřích pneumatik, zpracování duší a límců z pneumatik na celém území ČR. Díky nové nainstalované technologii na dočišťování granulátu má naše společnost letos možnost výroby daleko kvalitnějšího granulátu, tudíž i kvalitnějších výrobků. V současné době je granulát stále žádanějším artiklem, který má širokou škálu využití. Povrchy z granulátu na veřejných komunikacích jsou nezávadné, tlumí nárazy, odolávají povětrnostním vlivům a díky těmto unikátním vlastnostem mají do budoucna dveře otevřené.“ V této souvislosti plánuje společnost pokračovat také v započaté spolupráci s firmou G-Asfalt, která se zaměřuje na pokládku gumoasfaltu na veřejných komunikacích.

Připravují vstup na zahraniční trhy

Na loňské úspěchy hodlá navázat také společnost GELPO, která je úzce propojena se sesterskou RPG Recycling. Firma GELPO se věnuje vývoji a výrobě produktů z pryžového granulátu. „V letošním roce plánujeme zdokonalit stávající systém společnosti. Zavedením nového programu QI chceme zlepšit řízení pracovníků i celého provozu a navýšit výrobu až o 50 %. Naše produkty jsou pro své unikátní vlastnosti stále žádanější, nicméně stále je co zlepšovat. Dalším cílem je proniknout co nejvíce na evropský trh a rozšířit odbyt kanálových mříží a vpustí ve státech Evropské unie, jako je Slovensko, Polsko či Rakousko. Kromě toho máme v plánu rozvíjet výrobní proces tzv. litých povrchů, které jsou ideální pro dětská hřiště a sportoviště,“ uvádí ředitel Radomír Bureš. „Naše společnost se dynamicky rozvíjí a na nových technologiích a výzkumech se podílí rovněž vysoké školy, s nimiž spolupracujeme.“

Letos odstartují dva odvážné projekty

Společnost OTR Recycling, která nabízí komplexní služby v oblasti demolic, zemních prací, recyklace stavebních odpadů, zpracování bioodpadu, odpadového dřeva a velkoobjemového odpadu, hodlá letos realizovat dva velké projekty. „První je zpracování velkoobjemových odpadů pomocí třídění až po konečnou úpravu do podoby využitelné pro energetické potřeby. V našem areálu by měla vzniknout nádherná hala vybavená pro zpracování několika tisíc odpadů ročně. Zahájení provozu očekáváme v průběhu příštího roku. Druhým, ještě ambicióznějším projektem je postavení technologie za zpracování odpadového skla do finálních výrobků, kapacita by měla být několik desítek tisíc tun. Pro rozběh technologie jsme si stanovili velmi šibeniční termín, a to začátek roku 2015,“ vysvětluje jednatel Miloslav Maňásek.

Zvýší se počet pracovních míst

Společnost STEELMET, která se od počátku specializuje na recyklaci a zpracování elektroodpadu a jež se ve svém oboru řadí mezi jedny z největších zpracovatelů v rámci ČR, počítá s realizací organizačních změn, jež by měly vést ke zvýšení konkurenceschopnosti a upevnění pozic na trhu. „Což bude současně znamenat i navýšení kapacity zpracování v naší společnosti a tím pádem vyšší výnosy z prodeje recyklovaných materiálů. V souvislosti s tím by měly vzniknout pracovní příležitosti pro další zaměstnance, včetně osob se zdravotním postižením, kterých společnost zaměstnává v současné době celkem šedesát,“ říká jednatel společnosti Milan Bureš.

Vznikne zbrusu nový řídící systém

Nováčky ve skupině REC Group jsou společnost Neoma Recycling a chráněná dílna Modrý kvítek. Hlavní náplní firmy Neoma Recycling je výkup, sběr a zpracování plastových obalů a fólií a prodej plastových drtí. V letošním roce bude jejich činnost rozšířena o novou technologii lisování plastů. Hlavním úkolem pro rok 2014 bude poté zavedení organizačního, řídícího a obchodního systému, který je funkční ve skupině REC Group. Do provozu bude uveden také nový informační systém a zaměstnanci se přestěhují do nové budovy, která zabezpečí kvalitní pracovní prostředí. Chráněná dílna Modrý kvítek se specializuje na sběr a třídění odpadů. Vzájemná činnost obou subjektů je nastavena tak, aby se vzájemně doplňovaly.

Daniel Rojan

Sidebar