CENÍK VESELÍ NAD MORAVOU – ŽELEZO

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Ceny jsou platné k dnešnímu dni.

Druh materiálu

dle ČSN 420030

Charakteristika

FCO provoz Kč/kg

Druh 12

Starý těžký odpad upravený, rozměr max. 1500x500x500 mm, tloušťka min. 6 mm

3,50 Kč / Kg

Druh 71, 72, 73

Druh 02 – drobná litina

Těžký ocelový odpad, drobný odpad těžký (Kusový materiál, tl. min. 6 mm, rozměr max 450x300x200 mm)

Litinový odpad kusový upravený (Rozměr max. 450x300x200 mm, hmotnost max 30 kg)

3,30 Kč / Kg

Druh 16

Starý těžký odpad neupravený, velkokusý odpad, tl. min. 6 mm, části strojů a zařízení, kusy do 5500x800x500 mm, hmotnost do 3000 kg

3,20 Kč / Kg

Druh 06 – velkokusá litina

Litinový odpad neupravený, rozměr nad 700 mm, hmotnost nad 100 kg

3,20 Kč / Kg

Druh 21 – nový plech

Druh 21 – nový pozink.

Nový, lehký odpad pro lisování,
odpad plechů, trubky, svitky, tloušťka do 3 mm

3,40 Kč / Kg

Druh 27 – plechy

Starý lehký kovový odpad pro lisování, odpad plechů s běžnou povrchovou úpravou, tl. do 4 mm

3,00 Kč / Kg

Druh 51, 52 – špony

Třísky ocelové krátké, dlouhé

2,40 Kč / Kg

Druh 28

Starý, lehký, neupravený odpad, nízké čistoty

0,70 Kč / Kg

PŘÍJEM AUTOVRAKŮ

Autovraky osobních vozidel, s vydáním protokolu

ZDARMA

  • Ceny jsou uvedené včetně DPH.
  • AKTUALIZACE CENÍKU ČI ZMĚNA PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ VÝVOJE TRHU A STRATEGIE ZPRACOVATELSKÝCH HUTÍ. O ÚPRAVÁCH BUDETE VŽDY OBRATEM INFORMOVÁNI.
  • JINÉ NEUVEDENÉ DRUHY KOVOVÉHO ODPADU VYKOUPÍME PODLE DOHODY.
  • NA KONEČNOU VÝŠI CENY MÁ VLIV KVALITA MATERIÁLU, ROZTŘÍDĚNÍ A DODANÉ MNOŽSTVÍ.

KONTAKT
Andrýsková Miroslava 775 704 375

UPOZORNĚNÍ:

Na základě platné legislativy nevykupujeme od FO (občanů) odpady, mající povahu

  • uměleckého díla nebo jeho části
  • pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
  • průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
  • obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení
  • části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.
Sidebar