CENÍK VESELÍ NAD MORAVOU – BAREVNÉ KOVY

VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ

Ceny jsou platné k dnešnímu dni

Číslo zboží DRUH Kód odpadu Kč/kg vč. DPH
MĚĎ
200 Cu  drát – nový, lesklý 311-150 119,00 Kč
  *201 Cu  drát – starý, mastný 311-250 109,00 Kč
202 Cu  drát – lakovaný, opalovaný 311-250 104,00 Kč
202.01 Cu drát  –  pocínovaný, vlasový 311-250 104,00 Kč
202.02 Cu granulát 311-250 99,00 Kč
203 Cu  kusový – plech nový 312-110 109,00 Kč
204 Cu  kusový – plech starý 312-210 104,00 Kč
205 Cu  chladiče – bez Fe, karmy, Cu drát opředený, věnce 312-224 84,00 Kč
206 Cu  rafinační (plech, kusy, drát) 312-174 59-79,00 Kč
207 Cu  třísky – čisté 380-174 94,00 Kč
208 Cu  třísky – rafinační 380-110 59-79,00 Kč
209 Cu  kabely (podle obsahu Cu) 311-260 19-29,00 Kč
BRONZ
301 Bronz – červená 334-210 99,00 Kč
302 Bronz – hliníková magnetická 341-210 79,00 Kč
303 Bronz – třísky – čisté 334-174 64,00 Kč
304 Bronz – třísky – magnetické 341-174 49,00 Kč
305 Bronz – třísky – rafinační 341-174 39-49,00 Kč
MOSAZ
400 Ms – 63 nová 364-110 84,00 Kč
402 Ms – 58 stará 365-210 74,00 Kč
404 Ms – chladiče + Ms + Cu chladiče 374-210 49,00 Kč
405 Ms – třísky 365-174 59,00 Kč
406 Ms – třísky rafinační 374-174 39-54,00 Kč
407 Ms – rafinační, plech –  kusová 380-210 39-54,00 Kč
408 Ms – vlasová 373-220 75,00 Kč
HLINÍK
500 Al  drát – nový ( 99,5 % )  elektrovodný 811-150 33,00 Kč
501 Al  drát – starý  ( 99,5 %)  elektrovodný 811-250 31,00 Kč
502 Al  drát – mastný ( 99,5 % ) elektrovodný 811-254 21,00 Kč
503 Al  plech – nový ( 99,5 % ) elektrovodný 811-120 29,00 Kč
503.01 Al  kovolisty 811-220 29,00 Kč
504 Al  plech – starý ( 99,5 % ) elektrovodný 811-220 24,00 Kč
505 Al  lana – ocelohliníková 811-288 9,00 Kč
506 Al  fólie – víčka, žaluzie, folie 811-230 9,00 Kč
507 Al  profil – nový 812-120 26,00 Kč
508 Al  profil – starý 812-220 25,00 Kč
509 Al  litý – nový 821-110 19,00 Kč
510 Al  litý – starý 829-210 19,00 Kč
511 Al  plech – nový, obyčejný, běžný 819-120 17,00 Kč
512 Al  plech – starý, obyčejný, běžný 819-220 17,00 Kč
513 Al  rafinační – Fe do 2 % (plech, litý, drát) 829-210 13,00 Kč
514 Al  rafinační – Fe do 5 % (plech, litý, drát) 829-210 11,00 Kč
515 Al  rafinační – Fe do 10 % (plech, litý, drát) 829-210 8,00 Kč
516 Al  rafinační – Fe nad 10 % (plech, litý, drát) 829-210 5,00 Kč
517 Al  třísky – čisté 829-175 12,00 Kč
518 Al  třísky – rafinační (Fe do 5%) 829-175 11,00 Kč
519 Al + Cu  chladiče 819-220 39,00 Kč
520 Al  kabely (podle obsahu Al) 811-260 0,5–1,00 Kč
521 Al profil– barveny 812-220 22,00 Kč
521.01 AL s PVC (isoprofil) 812-220 17,00 Kč
ZINEK
600 Zn  plech 412-220 19,00 Kč
601 Zn  kusový 421-210 17,00 Kč
602 Zn  rafinační (karburátory, rámy, atd.) 422-210 5,00 Kč
602.01 Zinkový prach 422-210 3,00 Kč
OLOVO
610 Pb  kusové měkké, čisté 511-220 29,00 Kč
611 Pb  mašle 511-220 27,00 Kč
612 Pb  nečistoty s Fe (závaží z kol) 523-220   6,00 Kč
CÍN
620 Cín a jeho slitiny 612-210 19 – 59,00 Kč
AKUMULÁTORY
160601 Olověné akumulátory 9,00 Kč
160601.01 Trakční olověné baterie 7,00 Kč
160602 Ni-kadmiové baterie a akumulátory 0,50 Kč
NEREZ
700 Nerez nemagnetická kusová 170407 17,00 Kč
701 Nerez nemagnetická tříska 170407 11,00 Kč
702 Nerez magnetická kusová 170407 3,50 Kč
703 Nerez magnetická tříska 170407 3,00 Kč
704 Nerez rafinační tříska – kusová 170407 9,00 Kč
MOTORY
800 Elektromotory  alternátory, Cu trafa, hliníkový obal do 30 kg 193-218 7,00 Kč
801 Elektromotory – ostatní mix (bez řemnic) 193-218 5,00 Kč
801.01 Elektromotory – nad 300 kg (bez řemnic) 193-218 4,00 Kč
1001097 Spalovací motory litinové 194-219 1,50 Kč
1001098 Spalovací motory Al i převodovky Al 194-219 3,00 Kč
KATALYZÁTORY
1002708 Katalyzátory obsahující platinu, paladium, rhodium   150 – 1200 Kč

Pro bližší informace o cenách kontaktujte naše obchodní zástupce

Při dodávce jednoho druhu nad 100 kg váhy je možné navýšení ceny o 1–2 Kč/kg.

 

UPOZORNĚNÍ:

Na základě platné legislativy nevykupujeme od FO (občanů) nebo neposkytujeme úplatu v hotovosti za odpady, mající povahu

  • uměleckého díla nebo jeho části
  • pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
  • průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
  • obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení
  • části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.
Sidebar