CENÍK UHERSKÝ BROD – ŽELEZO

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Ceny jsou platné k dnešnímu dni.

Druh materiálu 

dle ČSN 420030

Charakteristika

FCO provoz Kč/kg

Druh  12 Starý těžký odpad upravený, rozměr max. 1500x500x500 mm, tloušťka min. 6 mm 3,40 Kč / Kg
Druh 71, 72, 73
Druh 02 – drobná litina

Těžký ocelový odpaddrobný odpad těžký. Kusový materiál, tl. min. 6mm, rozměr max 450x300x200

Litinový odpad kusový upravený. Rozměr max. 450x300x200 mm, hmotnost max. 30 kg

3,20 Kč / Kg
Druh 16 Starý těžký odpad neupravený, velkokusý odpad, tl. min. 6 mm, části strojů a zařízení, kusy do 5500x800x500 mm, hmotnost do 3000 kg 3,10 Kč / Kg
Druh 06 –velkokusá litina Litinový odpad neupravený, rozměr nad 700 mm, hmotnost nad 100 kg 3,10 Kč / Kg
Druh 21 – nový plech
Druh 21 – nový pozink.
Nový, lehký odpad pro lisování,
odpad plechů, trubky, svitky, tloušťka do 3 mm
3,30 Kč / Kg
Druh 27 – plechy Starý lehký kovový odpad pro lisování, odpad plechů s běžnou povrchovou úpravou, tl. do 4 mm 2,90 Kč / Kg
Druh 51, 52 – špony Třísky ocelové krátké, dlouhé 2,30 Kč / Kg
Druh 28 Starý, lehký, neupravený odpad, nízké čistoty 0,70 Kč / Kg

  • Ceny jsou uvedené včetně DPH.
  • AKTUALIZACE CENÍKU PROBÍHÁ V MĚSÍČNÍM CYKLU V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI CEN NA TRHU.
  • JINÉ NEUVEDENÉ DRUHY KOVOVÉHO ODPADU VYKOUPÍME PODLE DOHODY.
  • NA KONEČNOU VÝŠI CENY MÁ VLIV KVALITA MATERIÁLU, ROZTŘÍDĚNÍ A DODANÉ MNOŽSTVÍ.

KONTAKT
Jančář Milan 731 454 581

 

UPOZORNĚNÍ:

Na základě platné legislativy nevykupujeme od FO (občanů) odpady, mající povahu

  • uměleckého díla nebo jeho části
  • pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
  • průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
  • obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení
  • části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.
Sidebar