CENÍK STRÁŽNICE – ŽELEZO

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Ceny jsou platné k dnešnímu dni.

Druh materiálu

dle ČSN 420030

Charakteristika

FCO provoz Kč/kg

Druh 12 Starý těžký odpad neupravený, rozměr max. 1500x500x500 mm, tloušťka min. 6 mm  3,50 Kč / Kg

Druh 71,72,73

Druh 02 – drobná litina

Těžký ocelový odpaddrobný odpad těžký (Kusový materiál, tl. min. 6 mm, rozměr max. 450x300x200 mm)

Litinový odpad kusový upravený (Rozměr max. 450x300x200 mm, hmotnost max 30 kg)

 3,30 Kč / Kg

Druh 16

Starý těžký odpad neupravený, velkokusý odpad, tl. min. 6 mm, části strojů a zařízení, kusy do 5500x800x500 mm, hmotnost do 3000 kg

 3,20 Kč / Kg

Druh 06 – velkokusá litina

Litinový odpad neupravený, rozměr nad 700 mm, hmotnost nad 100 kg

 3,20 Kč / Kg

Druh 27 – plechy

Starý lehký kovový odpad pro lisování, odpad plechů s běžnou povrchovou úpravou, tl. do 4 mm

 3,00 Kč / Kg

Druh 51, 52 – špony

Třísky ocelové krátké, dlouhé

 2,40 Kč / Kg

Druh 28

Starý, lehký, neupravený odpad, nízké čistoty

 0,70 Kč / Kg

  • Ceny jsou uvedené včetně DPH.
  • AKTUALIZACE CENÍKU PROBÍHÁ V MĚSÍČNÍM CYKLU V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI CEN NA TRHU.
  • JINÉ NEUVEDENÉ DRUHY KOVOVÉHO ODPADU VYKOUPÍME PODLE DOHODY.
  • NA KONEČNOU VÝŠI CENY MÁ VLIV KVALITA MATERIÁLU, ROZTŘÍDĚNÍ A DODANÉ MNOŽSTVÍ.
  • PŘI DODÁVCE NAD 3000 KG JE MOŽNÉ NAVÝŠENÍ CENY O 0,20 KČ/KG.

KONTAKT
Bohumil Andrýsek 724 418 517

 

UPOZORNĚNÍ:

Na základě platné legislativy nevykupujeme od FO (občanů) odpady, mající povahu

  • uměleckého díla nebo jeho části
  • pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
  • průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
  • obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení
  • části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.
Sidebar