CENÍK STARÉ MĚSTO – ŽELEZO

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Ceny jsou platné k dnešnímu dni.

Druh materiálu

dle ČSN 420030

Charakteristika

FCO provoz Kč/kg

Druh 12 Starý těžký odpad upravený, rozměr max. 1500x500x500 mm, tloušťka min.6 mm 6,50 Kč / Kg
Druh 71, 72, 73

Těžký ocelový odpaddrobný odpad těžký (Kusový materiál, tl. min. 6 mm, rozměr max. 450x300x200 mm)

6,50 Kč / Kg
Druh 16 Starý těžký odpad neupravený, velkokusý odpad, tl. min.6mm, části strojů a zařízení, kusy do 5500x800x500 mm, hmotnost do 3000 kg 5,50 Kč / Kg
Druh 06 – velkokusá litina Litinový odpad neupravený, rozměr nad 700 mm, hmotnost nad 100 kg 5,50 Kč / Kg
Druh 02 – drobná litina Litinový odpad kusový upravený, rozměr max. 450x300x200 mm, hmotnost max 30 kg 6,00 Kč / Kg
Druh 21 – nový plech
Druh 21 – nový pozink.
Nový, lehký odpad pro lisování,
odpad plechů, trubky, svitky, tloušťka do 3 mm
6,50 Kč / Kg
Druh 27 – plechy Starý lehký kovový odpad pro lisování, odpad plechů s běžnou povrchovou úpravou, tl. do 4 mm 5,00 Kč / Kg
Druh 51, 52 – špony Třísky ocelové krátké, dlouhé 5,00 Kč / Kg
Druh 28

Starý, lehký, neupravený odpad, nízké čistoty

3,00 Kč / Kg
PŘÍJEM AUTOVRAKŮ Autovraky osobních vozidels vydáním protokolu ZDARMA

  • Ceny jsou uvedené včetně DPH.
  • AKTUALIZACE CENÍKU ČI ZMĚNA PROBÍHÁ NA ZÁKLADĚ VÝVOJE TRHU A STRATEGIE ZPRACOVATELSKÝCH HUTÍ. O ÚPRAVÁCH BUDETE VŽDY OBRATEM INFORMOVÁNI. 
  • JINÉ NEUVEDENÉ DRUHY KOVOVÉHO ODPADU VYKOUPÍME PODLE DOHODY.
  • NA KONEČNOU VÝŠI CENY MÁ VLIV KVALITA MATERIÁLU, ROZTŘÍDĚNÍ A DODANÉ MNOŽSTVÍ.

KONTAKT
Bureš Roman 775 950 775
Pavliš Martin 777 704 313
Paichl Robert 724 418 511

 

UPOZORNĚNÍ:

Na základě platné legislativy nevykupujeme od FO (občanů) odpady, mající povahu

  • uměleckého díla nebo jeho části
  • pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
  • průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
  • obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení
  • části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.
Sidebar