CENÍK STARÉ MĚSTO – BAREVNÉ KOVY

 VÝKUP BAREVNÝCH KOVŮ

Ceník je platný od 1.3.2021.

Číslo zboží DRUH Kód odpadu Kč/kg vč. DPH
MĚĎ
200 Cu  drát – nový, lesklý 311-150 170,00 Kč
201 Cu  drát – starý, mastný 311-250 152,00 Kč
202 Cu  drát – lakovaný, opalovaný 311-250 150,00 Kč
202.01 Cu drát  –  pocínovaný, vlasový 311-250 150,00 Kč
202.02 Cu granulát 311-250 140,00 Kč
203 Cu  kusový – plech nový 312-110 152,00 Kč
204 Cu  kusový – plech starý 312-210 150,00 Kč
205 Cu  chladiče – bez Fe, karmy, Cu drát opředený, věnce 312-224 120,00 Kč
206 Cu  rafinační (plech, kusy, drát) 312-174 115,00 Kč
207 Cu  třísky – čisté 380-174 120,00 Kč
208 Cu  třísky – rafinační 380-110 110,00 Kč
209 Cu  kabely (podle obsahu Cu) 311-260 30-40 Kč
BRONZ
300 Bronz – cínová 334-210 130,00 Kč
301 Bronz – červená 334-210 100,00 Kč
302 Bronz – hliníková magnetická 341-210 90,00 Kč
303 Bronz – třísky – čisté 334-174 85,00 Kč
304 Bronz – třísky – magnetické 341-174 68,00 Kč
305 Bronz – třísky – rafinační 341-174 68,00 Kč
MOSAZ
400 Ms – 63 nová 364-110 105,00 Kč
402 Ms – 58 stará 365-210 90,00 Kč
404 Ms – chladiče + Ms + Cu chladiče 374-210 60,00 Kč
405 Ms – třísky 365-174 82,00 Kč
406 Ms – třísky rafinační 374-174 65,00 Kč
407 Ms – rafinační, plech –  kusová 380-210 65,00 Kč
408 Ms – vlasová 373-220 92,00 Kč
HLINÍK
500 Al  drát – nový ( 99,5 % )  elektrovodný 811-150 40,00 Kč
501 Al  drát – starý  ( 99,5 %)  elektrovodný 811-250 38,00 Kč
502 Al  drát – mastný ( 99,5 % ) elektrovodný 811-254 22,00 Kč
503 Al  plech – nový ( 99,5 % ) elektrovodný 811-120 24,00 Kč
503.01 Al  kovolisty 811-220 32,00 Kč
504 Al  plech – starý ( 99,5 % ) elektrovodný 811-220 24,00 Kč
505 Al  lana – ocelohliníková 811-288 15,00 Kč
506 Al  fólie – víčka, žaluzie, folie 811-230 12,00 Kč
507 Al  profil – nový 812-120 32,00 Kč
508 Al  profil – starý 812-220 31,00 Kč
509 Al  litý – nový 821-110 24,00 Kč
510 Al  litý – starý 829-210 23,00 Kč
511 Al  plech – nový, obyčejný, běžný 819-120 21,00 Kč
512 Al  plech – starý, obyčejný, běžný 819-220 20,00 Kč
513 Al  rafinační – Fe do 2 % (plech, litý, drát) 829-210 10,00 Kč
514 Al  rafinační – Fe do 5 % (plech, litý, drát) 829-210 9,00 Kč
515 Al  rafinační – Fe do 10 % (plech, litý, drát) 829-210 6,00 Kč
516 Al  rafinační – Fe nad 10 % (plech, litý, drát) 829-210 6,00 Kč
517 Al  třísky – čisté 829-175 16,00 Kč
518 Al  třísky – rafinační (Fe do 5%) 829-175 12,00 Kč
519 Al + Cu  chladiče 819-220 40,00 Kč
520 Al  kabely (podle obsahu Al) 811-260 1,00 Kč
521 Al profil– barveny 812-220 21,00 Kč
521.01 AL s PVC (isoprofil) 812-220 18,00 Kč
ZINEK
600 Zn  plech 412-220 20,00 Kč
601 Zn  kusový 421-210 18,00 Kč
602 Zn  rafinační (karburátory, rámy, atd.) 422-210 6,00 Kč
602.01 Zinkový prach 422-210

4,00 Kč

OLOVO
610 Pb  kusové měkké, čisté 511-220 30,00 Kč
611 Pb  mašle 511-220 28,00 Kč
612 Pb  nečistoty s Fe (závaží z kol) 523-220 7,00 Kč
CÍN
620 Cín a jeho slitiny 612-210 20 - 60,00 Kč
AKUMULÁTORY
1001110.32 Olověné akumulátory (autobaterie, gelové baterie)-zpětný odběr 12,00 Kč
160601.01 Trakční olověné baterie 8,00 Kč
160602 Ni-kadmiové baterie a akumulátory 0,50 Kč
NEREZ
700 Nerez nemagnetická kusová 170407 26,00 Kč
701 Nerez nemagnetická tříska 170407 16,00 Kč
702 Nerez magnetická kusová 170407 6,00 Kč
703 Nerez magnetická tříska 170407 5,00 Kč
704 Nerez rafinační tříska – kusová 170407 8,00 Kč
MOTORY
800 Elektromotory  alternátory, Cu trafa, hliníkový obal do 30 kg 193-218 12,00 Kč
801 Elektromotory – ostatní mix, hliníkové vinutí 193-218 10,00 Kč
801 Elektromotory – nad 600 kg 193-218 8,00 Kč
1001097 Spalovací motory litinové 194-219 2,50 Kč
1001098 Spalovací motory Al i převodovky Al 194-219 4,00 Kč
KATALYZÁTORY
1002708 Katalyzátory obsahující platinu, paladium, rhodium   150 – 1200 Kč

Pro bližší informace o cenách kontaktujte naše obchodní zástupce

Při dodávce jednoho druhu nad 100 kg váhy je možné navýšení ceny o 1–2 Kč/kg.

UPOZORNĚNÍ:

Na základě platné legislativy nevykupujeme od FO (občanů) nebo neposkytujeme úplatu v hotovosti za odpady, mající povahu

  • uměleckého díla nebo jeho části
  • pietního nebo bohoslužebného předmětu nebo jeho části
  • průmyslového strojního zařízení nebo jeho části
  • obecně prospěšného zařízení nebo jeho části, zejména zařízení pro hromadnou dopravu, dopravního značení, součásti nebo příslušenství veřejného prostranství a pozemních komunikací a energetické, vodárenské nebo kanalizační zařízení
  • části vybraného výrobku, vybraného odpadu a vybraného zařízení podle § 25 odst. 1 písm. c) a h) zákona.
Sidebar