SBĚRNÝ DVŮR

Nevíte, kam se starým harampádím, které překáží ve Vaší domácnosti? Bouráte či přestavujete dům? Provádíte úpravy zahrady nebo probíhá „letecký“ den ve Vašem šatníku? Odvezte to všechno do našeho sběrného dvora! KOVOSTEEL Recycling disponuje moderní technikou a vyškoleným personálem, který Vám rád poradí, jak naložit s Vaším odpadem.

Sběrné dvory naší společnosti fungují na provozech ve Starém Městě a ve Veselí nad Moravou. Pro obyvatele STARÉHO MĚSTA, VESELÍ NAD MORAVOU a KOSTELAN NAD MORAVOU přinášejí sběrné dvory navíc i výhodu bezplatného odběru odpadu na domácnost za 1 rok.

 

SBĚRNÝ DVŮR – STARÉ MĚSTO

DSC_4570Občané Starého Města a Kostelan nad Moravou mají možnost uložit odpady, které nepatří do běžného komunálního odpadu, v areálu společnosti KOVOSTEEL Recycling ve Starém Městě. Občané s trvalým bydlištěm ve Starém Městě jsou po předložení občanského průkazu do určité míry oproštěni od poplatků, jež za ně platí město. Zdarma se tak mohou zbavit odpadů, např. stavební sutě, textilu, listí ze zahrady, skla či nebezpečných odpadů. Limitní množství pro bezplatné odevzdání je stanoveno u každého druhu odpadu.

Limitní množství se vztahuje na domácnost (NE na občana).

CENÍK A LIMITNÍ PŘEHLED

KONTAKT – STARÉ MĚSTO
Telefon +420 572 419 701
Mobil +420 725 465 627
E-mail info@kovosteel.cz

 


SBĚRNÝ DVŮR – VESELÍ NAD MORAVOU

DSC_2568Občané Veselí nad Moravou mají možnost uložit odpady, které nepatří do běžného komunálního odpadu, v areálu společnosti KOVOSTEEL Recycling ve Veselí nad Moravou. Občané mající trvalé bydliště ve Veselí nad Moravou a při předložení občanského průkazu jsou do jisté míry oproštěni od poplatků, které za ně platí město. Zdarma se tak mohou zbavit odpadů, např. stavební sutě, textilu, starého nábytku, skla či nebezpečných odpadů. Limitní množství pro bezplatné odevzdání je stanoveno u každého druhu odpadu.

KONTAKT – VESELÍ NAD MORAVOU
Telefon +420 513 030 701
Mobil +420 775 704 375
Fax +420 513 030 702
E-mail veseli@kovosteel.cz

POPIS povolený jednorázový bezplatný odběr na občana/rok
objemový odpad (stavební suť, sklo, vysloužilý nábytek…) do 500 kg
pneumatiky z osobního automobilu do 4 ks
Textil do 100 kg
oleje, nepoužitelné barvy do 20 l

Jedná se o jednorázový neomezený odběr (OP 1x za rok)

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROŠROTU

Jedná se o službu pro všechny občany a firmy, bez ohledu na to, z jakého jsou města.

Odevzdat můžete zdarma jakékoli množství vysloužilých elektrospotřebičů:

  • TV
  • sporáky
  • lednice
  • PC
  • monitory
  • malé elektrospotřebiče
Sidebar